Kategorier
Amerika
Bokanmeldelser
Fremtiden
Globaliseringen
Ideologi
Kultur
Kunnskap
Meldinger
Meningsmålinger
Miljøvern
Næringsliv
Partier
Politikerhets
Regjeringen
Rusmidler
Sosialpornografi
Valgservice
Ytringsfrihet
Redaksjonelt
Redaksjonell linje
Tips oss om saker
Annonsepriser
Ris og ros
Denne avisen utgis av logo.jpg @ bentmosfjell.no
@ politiskteori.no
@ public-choice.no
@ idehistorie.no
@ institutt.no
@ individualisme.no
@ libertarianisme.no
@ anarkisme.no
@ partier.no
@ ondskap.no
@ kongelige.no
Norske aviser
- Aftenposten
- Nettavisen
- Morgenbladet
- Dagsavisen
- Dagens Næringsliv
- Klassekampen
- Liberaleren
- Verdens Gang
- Dagbladet
- Vårt Land
- Nationen
- Ny Tid
- Folkets Framtid
- Liberal.no
- Fremskritt
- Friheten
- Indymedia
Utenlandske aviser
Svenske
- Svenska Dagbladet
- Aftonbladet
- Dagens Nyheter
- Expressen
- smedjan.com
Danske
- Politiken
- Berlingske Tidende
- Jyllands-Posten
- Liberator
Amerikanske
- The Washington Post
- The New York Times
Britiske
- The Times - The Guardian - Financial Times
Tyske
- Die Welt
Franske
- LeMonde
Nederlandske
- De Volkskrant
- De Stem
- Trouw
- Rotterdams Dagblad
Russiske
- The Moscow Times
- Pravda
Tilbake til forsiden
Regjeringen
En positiv avgjørelse
I dag mistet P4 sin konsesjon for å drive riksdekkende radiosendinger de neste ti årene. Avgjørelsen er svært positiv fordi den avdekker den politiske kjernen i tildeling av slike konsesjoner.

Det vi nå kan oppleve er at en stor aktør innen media må nedlegges som en følge av et politisk vedtak. Dette synliggjør det som politisk bevisste mennesker har vært klar over lenge: At konsesjonstildelingen i realiteten er politisk sensur av media og en skamplett på ytringsfriheten.

Regjeringen sitter rett og slett og bestemmer hvem som skal leve og dø i medieverdenen. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland begrunner beslutningen om å tildele konsesjonen til Kanal4 var at de hadde den mest forpliktende og detaljerte søknaden. Eller sagt på en annen måte: Den hun og regjeringsapparatet likte best.

Det fokuseres på at P4 nå kan tape arbeidsplasser på dette, noe som det ikke er grunn til å bekymre seg over. Disse finner greit jobb, jeg antar at Kanal4 trenger ansatte. I forhold til P4 er også avgjørelsen positiv. Den betyr at det ikke gjelder noe opplegg med "en gang konsesjon, alltid konsesjon", noe som da er positivt. Dersom staten skal drive med regulering og sensur, er det i det minste ikke fullt så ille at det ikke er noen automatikk i at denne går i arv til en fast aktør. Dessuten betyr det at P4 vil bruke sine penger og ressurser på å få fjernet denne fæle konsesjonsordningen...

Det er verdt å merke seg at kulturministeren sier at det var snakk om seks gode søkere. Det spørsmålet som bør stilles er det følgende: Hvorfor kan ikke alle disse få lov til å sende landsdekkende radio?

Det finnes to svar på dette. Det ene er politisk og det andre er teknisk.

Det tekniske går i korthet ut på at det er begrenset båndbredde slik at ikke alle som vil kan sende slik de vil. Argumentet er sannsynligvis riktig, på samme måte som det er begrenset med plass til huser i Norge generelt eller Hedmark fylke spesielt. La oss derfor innføre konsesjon på bygging av hus i Hedmark! Øhhh... Det høres dumt ut, ikke sant? Nettopp, det er plass til enormt mange hus i Hedmark. Og det samme gjelder radiosendinger. Gjennom moderne teknologiske løsninger er det mulig med svært mange radiokanaler! Det er i tillegg fullt mulig å bruke samme virkemiddel når det gjelder radiosendinger som når det gjelder husbygging. Privat eiendomsrett. Noen eier en frekvense/hus/tomt og kan omsette denne fritt.

Husbygging reguleres jo også i dag, det er ikke lov å bygge rosa hus på 200 meter høyde midt i et boligområde, antar jeg. Likeledes kan man sensurere rosa kanaler eller politisk ukorrekte kanaler selv med en løsning uten konsesjoner. Og da er vi over på det politiske argumentet for sensur.

Politikerne ønsker å regulere og sensurere sendinger utifra en rekke politiske hensyn. Konsesjonen skal sikre et visst tilbud, noe som også gjelder TV2-konsesjonen. Media er for viktig til å overlates til markedskreftene. Her skal det sikres at alle kommer til orde i demokratiets og mangfoldets navn. Det er det samme argumentet som brukes for å forsvare pressestøtte og alle andre former for statlig forskjellsbehandling og diskriminering. Dette bidrar ikke til mangfold, tvert imot, det bidrar til å sementere maktelitens egne holdninger og tilhørende aksepterte holdninger. For å si det på en annen måte: Hvis man skal ha mangfold på den nye radiokanalen, kan det gjøres på følgende måte (jeg illustrerer det kun for politikk, det kan gjøres på ulike kulturområder også):

Det politiske fredagsprogrammet deles inn i 24 timessendinger. Følgende politiske grupperinger får en time hver: Fascister, nazister, kommunister, sosialister, marxistleninister, trotskister, grønne utopister, kommunitarister, sosialliberale, liberalister, libertarianere, objektivister, anarkosyndikalister, individulistiske anarkister, konservative, liberalkonservative, demokrater, nasjonalister, internasjonale sosialister, nasjonalsosialistene, grønne menneskevenner, grønne dyrevenner, Rawls sine venner og Stortingskameratene.

Hvem som skal så representere disse ideologiene og hvorfor skal ikke kristeligdemokratene være med? Vel, det får de politiske myndighetene vedta. Det er umulig å komme unna politisk sensur når staten deler ut konsesjonener og styrer media...

Eneste utveien er å la medieverdenen være fri fra politisk styring og da må konsesjonsordningen oppheves og eiendomsrett til radiosekvenser innføres.

Skrevet av Bent Mosfjell Fredag Desember 20, 2002 kl. 18:04
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Er den troverdig?
I går presenterte TV2 en meningsmåling der det gikk frem at et flertall av regjeringspartienes velgere ønsket Carl I. Hagen og Fremskrittspartiet inn i regjeringen. Det kan imidlertid reises tvil om undersøkelsen er troverdig.

Meningsmålingen var utført for av Norsk Gallup. Grunnen til at jeg er skeptisk er at det er lett å manipulere meningsmålingsresultater kombinert med en personlig historie rundt en tilsvarende undersøkelse ifjor høst.

Jeg har en venninne som jobbet som intervjuer i Norsk Gallup. Hun ble rasende i forbindelse med en meningsmåling hun jobbet med ifjor. Spørsmålet var omtrent som følger (etter hukommelsen): "I høst så har regjeringspartiene forhandlet om statsbudsjettet uten å bli enige, til slutt reddet FrP regjeringen ved å stemme for regjeringens forslaget. Syns du at regjeringspartiene burde gitt større innrømmelser til Fremskrittspartiet?" Denne målingen ble også presentert som et bastant resultat på TV2-nyhetene.

Problemet med dette er at spørsmålet er vridd, f.eks. gjennom at man brukte ordet "reddet" og setter det inn i en situasjon der FrP får det godes stempel. Dette fører til at resultatet blir påvirket. Gjennom en slik fremgangsmåte kan man manipulere resultatet omtrent som man vil.

Jeg har lett etter dokumentasjon på hvordan undersøkelsen er blitt utført, men hverken TV2 eller Norsk Gallup gir slik dokumentasjon. Man kan derfor ikke kontrollere resultatet og vurdere om det er holdbart. Det er således også vanskelig å kritisere eller støtte konklusjonene i undersøkelsen. En mulig feilkilde er om de har spurt om Carl I. Hagen bør bli med i regjeringen eller om de har spurt om Fremskrittspartiet bør bli med i regjeringen. En slik forskjell vil med stor sannsynlighet påvirke svarene. På TV2 presenteres det som om man ønsker Hagen i regjeringen, mens jeg mistenker at spørsmålsstillingen nevner Fremskrittspartiet.

Siden vi ikke får bakgrunnsinfo nok til å kritisere målingen, får vi benytte anledning til å kritisere deres manglende dokumentasjon, hvilket herved er gjort!

Skrevet av Bent Mosfjell Fredag April 26, 2002 kl. 18:29
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Portrettet
Bent Mosfjell
Liberal akademiker starter egen avis
Publisert 4. May
Tidsskrifter
Internasjonale
- Newsweek
- Times Magazine
- The Economist
- Reason
- Forbes
- AllPolitics
- Der Spiegel
- Wired
- Fortune
- Businessweek
- National Geographic
- Inside
Norske
- Dine Penger
- Propaganda
- Samtiden
- 3.Verden Magasinet X
- Apollon
- Gateavisa
Partier
Norske
- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Kystpartiet
- Rød Valgallianse
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre
- Det Liberale Folkeparti
- Miljøpartiet De Grønne
- NasjonalAlliansen
- Pensjonistpartiet
Ungdom
- AUF
- Fremskrittspartiets Ungdom
- Unge Høyre
- Kristelig Folkepartis Ungdom
- Rød Ungdom
- Senterungdommen
- Sosialistisk Ungdom
- Unge Venstre
- Grønn Ungdom
Amerikanske
- Republikanerne
- Demokratene
- Libertarian Party
Organisasjoner
Norske
- Amnesty International Norge
- Demokratisk Alternativ
- Europabevegelsen
- Fremtiden i våre hender
- FRIdemokratene
- Human-Etisk Forbund
- Internasjonale Sosialister
- Nei til EU
- NORMAL
- Norsk Organisasjon for ASylsøkere
- Redd barna
- SOS Rasisme
Ideologier
Liberalisme
Sosialisme
Sosialdemokrati
Konservatisme
Nazisme
Nasjonalisme
Kommunisme
Fascisme
Anarkisme
Kommunitarisme
Libertarianisme
Grønne