Kategorier
Amerika
Bokanmeldelser
Fremtiden
Globaliseringen
Ideologi
Kultur
Kunnskap
Meldinger
Meningsmålinger
Miljøvern
Næringsliv
Partier
Politikerhets
Regjeringen
Rusmidler
Sosialpornografi
Valgservice
Ytringsfrihet
Redaksjonelt
Redaksjonell linje
Tips oss om saker
Annonsepriser
Ris og ros
Denne avisen utgis av logo.jpg @ bentmosfjell.no
@ politiskteori.no
@ public-choice.no
@ idehistorie.no
@ institutt.no
@ individualisme.no
@ libertarianisme.no
@ anarkisme.no
@ partier.no
@ ondskap.no
@ kongelige.no
Norske aviser
- Aftenposten
- Nettavisen
- Morgenbladet
- Dagsavisen
- Dagens Næringsliv
- Klassekampen
- Liberaleren
- Verdens Gang
- Dagbladet
- Vårt Land
- Nationen
- Ny Tid
- Folkets Framtid
- Liberal.no
- Fremskritt
- Friheten
- Indymedia
Utenlandske aviser
Svenske
- Svenska Dagbladet
- Aftonbladet
- Dagens Nyheter
- Expressen
- smedjan.com
Danske
- Politiken
- Berlingske Tidende
- Jyllands-Posten
- Liberator
Amerikanske
- The Washington Post
- The New York Times
Britiske
- The Times - The Guardian - Financial Times
Tyske
- Die Welt
Franske
- LeMonde
Nederlandske
- De Volkskrant
- De Stem
- Trouw
- Rotterdams Dagblad
Russiske
- The Moscow Times
- Pravda
August 2002
Om å øse vann opp av Oslo-fjorden
Fredag kveld var det en spesiell reportasje på nyhetene. Den omhandlet nedbygging av norsk landbruk. Det spesielle var at en åpenbar vinkling manglet.

I 2000 var det 70 000 bønder sysselsatt innen norsk landbruk. I en nylig publisert rapport fremkommer det at man beregner at dette i 2012 vil være redusert til 35 000 mennesker. Vinklingen var gjennomført sosialpornografisk slik fakta ofte blir fremstilt for å skape engasjement.

Fokuset ble gjort på alle de jobbene som ville forsvinne og de problemene som dette ville føre til. Smitteffektene til tilhørende yrker ble synliggjort, bl.a. ble en bekymret mekaniker intervjuet.

Den sentrale nyheten, slik jeg ser det, var imidlertid at man beregnet at de 35 000 bøndene ville produsere like mye mat som de 70 000 gjorde i 2000. En venn av meg som er økonom fortalte meg for mange år siden at det er veldig lett å oppnå full sysselsetning. Staten bare ansatter alle de arbeidsledige til å øse vannet opp av Oslo-fjorden. Og vips er det ikke flere arbeidsledige.

Problemet med dette er åpenbart. De gjør ikke noe fornuftig, noe som øker velstanden i samfunnet. De sliter seg rett og slett ut til ingen nytte. Det samme ville være tilfellet om man kunstig opprettholder 70 000 ansatte i landbruket hvis 35 000 kan produsere like mye mat.

Dette betyr imidlertid ikke at man dermed får 35 000 flere arbeidsledige. Verden er dynamisk, jobber forsvinner og jobber skapes. Mennesket er en fantastisk ressurs. Gjennom omleggingen av landbruket frigjør man 35 000 årverk med potensiell arbeidskraft. Istedenfor å øse vann opp av Oslo-fjorden kan alle disse menneskene produsere noe av verdi for seg selv og andre mennesker.

De kan bidra til å gjøre samfunnet rikere. Det er dette som har skjedd i de rike deler av verden i løpet av de siste to-tre hundre år. Effektivisering har fått arbeidskraft til å bli overflødig. Færre mennesker er blitt nødvendig for å produsere tilstrekkelig med mat og disse har hatt muligheten til å skape andre goder. En mulighet som er blitt utnyttet på de mest kreative og herlige måter. Dette er en av hovedårsakene til at vi i dag kan leve et liv i luksus.

Det er selvsagt riktig at endringer kan skape midlertidige lokale problemer for enkelte. Det viser imidlertid en grunnleggende manglende forståelse når man gjør dette til hovedsaken i en slik reportasje. Det faktum at man kan produsere like mye mat med halvparten så mange bønder burde vært feiret! Selv sprettet jeg en boksecola! Skål!

Skrevet av Bent Mosfjell Lørdag August 31, 2002 kl. 21:15
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Portrettet
Bent Mosfjell
Liberal akademiker starter egen avis
Publisert 4. May
Tidsskrifter
Internasjonale
- Newsweek
- Times Magazine
- The Economist
- Reason
- Forbes
- AllPolitics
- Der Spiegel
- Wired
- Fortune
- Businessweek
- National Geographic
- Inside
Norske
- Dine Penger
- Propaganda
- Samtiden
- 3.Verden Magasinet X
- Apollon
- Gateavisa
Partier
Norske
- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Kystpartiet
- Rød Valgallianse
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre
- Det Liberale Folkeparti
- Miljøpartiet De Grønne
- NasjonalAlliansen
- Pensjonistpartiet
Ungdom
- AUF
- Fremskrittspartiets Ungdom
- Unge Høyre
- Kristelig Folkepartis Ungdom
- Rød Ungdom
- Senterungdommen
- Sosialistisk Ungdom
- Unge Venstre
- Grønn Ungdom
Amerikanske
- Republikanerne
- Demokratene
- Libertarian Party
Organisasjoner
Norske
- Amnesty International Norge
- Demokratisk Alternativ
- Europabevegelsen
- Fremtiden i våre hender
- FRIdemokratene
- Human-Etisk Forbund
- Internasjonale Sosialister
- Nei til EU
- NORMAL
- Norsk Organisasjon for ASylsøkere
- Redd barna
- SOS Rasisme
Ideologier
Liberalisme
Sosialisme
Sosialdemokrati
Konservatisme
Nazisme
Nasjonalisme
Kommunisme
Fascisme
Anarkisme
Kommunitarisme
Libertarianisme
Grønne