Kategorier
Amerika
Bokanmeldelser
Fremtiden
Globaliseringen
Ideologi
Kultur
Kunnskap
Meldinger
Meningsmålinger
Miljøvern
Næringsliv
Partier
Politikerhets
Regjeringen
Rusmidler
Sosialpornografi
Valgservice
Ytringsfrihet
Redaksjonelt
Redaksjonell linje
Tips oss om saker
Annonsepriser
Ris og ros
Denne avisen utgis av logo.jpg @ bentmosfjell.no
@ politiskteori.no
@ public-choice.no
@ idehistorie.no
@ institutt.no
@ individualisme.no
@ libertarianisme.no
@ anarkisme.no
@ partier.no
@ ondskap.no
@ kongelige.no
Norske aviser
- Aftenposten
- Nettavisen
- Morgenbladet
- Dagsavisen
- Dagens Næringsliv
- Klassekampen
- Liberaleren
- Verdens Gang
- Dagbladet
- Vårt Land
- Nationen
- Ny Tid
- Folkets Framtid
- Liberal.no
- Fremskritt
- Friheten
- Indymedia
Utenlandske aviser
Svenske
- Svenska Dagbladet
- Aftonbladet
- Dagens Nyheter
- Expressen
- smedjan.com
Danske
- Politiken
- Berlingske Tidende
- Jyllands-Posten
- Liberator
Amerikanske
- The Washington Post
- The New York Times
Britiske
- The Times - The Guardian - Financial Times
Tyske
- Die Welt
Franske
- LeMonde
Nederlandske
- De Volkskrant
- De Stem
- Trouw
- Rotterdams Dagblad
Russiske
- The Moscow Times
- Pravda
Tilbake til forsiden
Kunnskap
Totalitære feilslutninger
Jeg har sittet og sett på en debatt på NRK om porno, og er skremt over en holdning og skuffet over en intellektuell feilslutning

Jeg tar det siste først. Pornomotstandere har en tendens til å si at porno er galt fordi det foregår mye fælt i pornobransjen. Det at det finnes kriminelle elementer knyttet til et fenomen brukes som et argument mot fenomenet som sådan.

Dette er intellektuelt og akademisk lavmål. Det er elementær kritisk tenkning at man analyserer og bedømmer et fenomen utifra dets eget innhold. Det er dårlig tenkning å si at fenomen A må forbys fordi det i en del sammenhenger skjer sammen med B som er kriminelt. Det er enighet om at B skal være forbudt, og A vil alltid være galt i de tilfeller der det kombineres med B. For å si det formelt: B er forbudt. AB (A+B) er forbudt. Det er imidlertid de tilfeller der A skjer uten at fenomen B er involvert som er interessant. Og da kan man ikke argumentere med fenomen B. A er ikke galt fordi AB er galt.

Den skremmende holdning som ble ytret i programmet var at det finnes en helhetlig fantasi knyttet til seksualitet som pornoen ikke fanger opp. Disse kollektivistiske feministene prater om kvinners rett til egen kropp som en enhet. Det er ikke snakk om hver enkelt kvinnes (eller manns) rett til å bestemme over sin kropp og sin fantasi. Det er snakk om en felles kollektiv definsjon av hva som er kvinners egentlige seksualitet. Denne skal selvsagt en liten gruppe (i denne sammenheng Kvinnefronten) sitte og definere. De skal finne kvinners felles seksuelle behov og ønsker og fantasier.

Denne kollektivismen er en av de to hovedgrunnene til at sosialistiske stater blir totalitære. De styrende i disse statene vet nemlig best for det enkelte menneske hva det tenker og har behov for og må derfor bestemme for mennesker hvordan de skal leve. Og sidene folk liker å tenke og bestemme selv, må selvsagt dette påtvinger menneskene, av hensyn til deres eget beste.

De siste årene har venstresiden i politikken endret seg betydelig i positiv retning, de har tatt avstand fra mye av det antidemokratiske og totalitære som kommunister og sosialister stod for å forrige århundre. Pornodiskusjonen viser imidlertid at de totalitære holdningen fortsatt sitter rett under overfalten i sosialismen.

Den dårlige tenkning og menneskefientlighet som ligger i den pornokritikken som fremføres er ikke bare stemplende overfor de som fremfører den, disse feministene kan knapt tas på alvor i demokratiske akademiske sammenhenger.

Det er imidlertid også alvorlig at de faktisk legitimerer overgrep mot kvinner. Gjennom å stemple all porno som krenkende, så setter de likhetstegn i sin fordømmelse av de som 1) driver helt frivillig og seriøs pornoproduksjon og 2) De som driver kriminell pornoproduksjon. Dette fører til likhetsbehandling av kriminelle og lovlydige elementer, og det fører til at færre anstendige mennesker med renhårige virkemidler søker seg til pornobransjen og at flere kriminelle driver med porno.

Dette er en generell tendens som inntreffer i alle bransjer der produktet i seg selv blir forbudt. De to andre gode eksempler er forbudet mot narkotika og forbudet mot innvandring. Denne stemplingen av fenomenetet som sådan fører til konsentrasjon av kriminelle knyttet til salg av narkotika og hjelp av folk over grenser. Innvandringsforbudet fører eksempelvis til at det ikke først og fremst er anstendige, velmenende og snille mennesker som hjelper kvinner og menn fra den tredje verden/Øst-Europa over grensene. Det er kriminelle som stapper disse inn i containere og horehus og utnytter disse menneskene sitt ønske om et bedre liv.

Kvinnefronten er således medskyldige i å spre holdninger som øker overgrepene mot kvinner. Dersom porno og prostitusjon hadde vært lovlig (kombinert med legalisert narkotika og fri ferdsel over grensene), ville man bli kvitt store deler av kriminaliteten knyttet til sexsalg. Dessverre bruker mange naive, velmenende feminister mye tid og krefter på å motarbeide en slik utvikling.

Skrevet av Bent Mosfjell Tirsdag Oktober 22, 2002 kl. 22:15
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Milton Friedman er 90 år i dag
Jeg benytter anledningen til å gratulere Milton Friedman med dagen! Jeg arbeider med en omfattende artikkel om Milton Friedman. Det er tvilsomt om den eller særlig mye annet blir publisert før jeg er ferdig med dette arrangementet.
Skrevet av Bent Mosfjell Onsdag Juli 31, 2002 kl. 06:20
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Manglende allmennkunnskap
Nå zappet jeg nettopp innom "Vil du bli millionær?" på TV2, og der satt to av våre toppolitikere. Fikk vi her et hint om kunnskapsnivået til våre folkevalgte?

Det var Siv Jensen fra FrP og Bjarne Håkon Hanssen fra AP som satt i stolen, for en gangs skyld på lag. Spørsmålet som fanget min interessen var følgende: Når ble Abraham Lincoln myrdet? Svaralternativene var a) 1822, b) 1865, c) 1892 og d) 1913.

Sjokket kom da ingen av politikerne hadde anelse om svaret. De trodde riktignok at 1913 var for sent og fikk sjanglet seg frem til riktig svar gjennom en kombinasjon av bruk av hjelpemidler og gjetting. Er det dette som er det allmenne kunnskaps nivået hos de som er satt til å styre vårt land?

Det er en elementær allmennkunnskap at Abraham Lincoln var president under den amerikanske borgerkrigen 1981 til 1865. Det er en av de viktigste periodene i amerikansk historie. Det handlet om hvordan unionen skulle være. Det handlet om hvorvidt det var legitimt å bryte ut eller om statene skulle være underordnet Washington.

Det var også i forbindelse med borgerkrigen at slaveriet ble avskaffet, selv om slaveriet opprinnelig ikke var en del av konflikten fra Lincoln sin side. Bare på grunn av slaveriet, burde Jensen og Hanssen visst svaret. Lincoln ble skutt i 1865 av John Booth mens han var i teater. Et av de mest berømte drap i historien, på linje med drapet på Cæsar eller Kennedy.

Skrevet av Bent Mosfjell Lørdag April 20, 2002 kl. 16:23
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Portrettet
Bent Mosfjell
Liberal akademiker starter egen avis
Publisert 4. May
Tidsskrifter
Internasjonale
- Newsweek
- Times Magazine
- The Economist
- Reason
- Forbes
- AllPolitics
- Der Spiegel
- Wired
- Fortune
- Businessweek
- National Geographic
- Inside
Norske
- Dine Penger
- Propaganda
- Samtiden
- 3.Verden Magasinet X
- Apollon
- Gateavisa
Partier
Norske
- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Kystpartiet
- Rød Valgallianse
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre
- Det Liberale Folkeparti
- Miljøpartiet De Grønne
- NasjonalAlliansen
- Pensjonistpartiet
Ungdom
- AUF
- Fremskrittspartiets Ungdom
- Unge Høyre
- Kristelig Folkepartis Ungdom
- Rød Ungdom
- Senterungdommen
- Sosialistisk Ungdom
- Unge Venstre
- Grønn Ungdom
Amerikanske
- Republikanerne
- Demokratene
- Libertarian Party
Organisasjoner
Norske
- Amnesty International Norge
- Demokratisk Alternativ
- Europabevegelsen
- Fremtiden i våre hender
- FRIdemokratene
- Human-Etisk Forbund
- Internasjonale Sosialister
- Nei til EU
- NORMAL
- Norsk Organisasjon for ASylsøkere
- Redd barna
- SOS Rasisme
Ideologier
Liberalisme
Sosialisme
Sosialdemokrati
Konservatisme
Nazisme
Nasjonalisme
Kommunisme
Fascisme
Anarkisme
Kommunitarisme
Libertarianisme
Grønne