Kategorier
Amerika
Bokanmeldelser
Fremtiden
Globaliseringen
Ideologi
Kultur
Kunnskap
Meldinger
Meningsmålinger
Miljøvern
Næringsliv
Partier
Politikerhets
Regjeringen
Rusmidler
Sosialpornografi
Valgservice
Ytringsfrihet
Redaksjonelt
Redaksjonell linje
Tips oss om saker
Annonsepriser
Ris og ros
Denne avisen utgis av logo.jpg @ bentmosfjell.no
@ politiskteori.no
@ public-choice.no
@ idehistorie.no
@ institutt.no
@ individualisme.no
@ libertarianisme.no
@ anarkisme.no
@ partier.no
@ ondskap.no
@ kongelige.no
Norske aviser
- Aftenposten
- Nettavisen
- Morgenbladet
- Dagsavisen
- Dagens Næringsliv
- Klassekampen
- Liberaleren
- Verdens Gang
- Dagbladet
- Vårt Land
- Nationen
- Ny Tid
- Folkets Framtid
- Liberal.no
- Fremskritt
- Friheten
- Indymedia
Utenlandske aviser
Svenske
- Svenska Dagbladet
- Aftonbladet
- Dagens Nyheter
- Expressen
- smedjan.com
Danske
- Politiken
- Berlingske Tidende
- Jyllands-Posten
- Liberator
Amerikanske
- The Washington Post
- The New York Times
Britiske
- The Times - The Guardian - Financial Times
Tyske
- Die Welt
Franske
- LeMonde
Nederlandske
- De Volkskrant
- De Stem
- Trouw
- Rotterdams Dagblad
Russiske
- The Moscow Times
- Pravda
Juli 2002
Milton Friedman er 90 år i dag
Jeg benytter anledningen til å gratulere Milton Friedman med dagen! Jeg arbeider med en omfattende artikkel om Milton Friedman. Det er tvilsomt om den eller særlig mye annet blir publisert før jeg er ferdig med dette arrangementet.
Skrevet av Bent Mosfjell Onsdag Juli 31, 2002 kl. 06:20
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


En internasjonal domstol
Denne uken ble den internasjonale straffdomstolen i Haag etablert. Amerikanerne anerkjenner imidlertid ikke denne. Er de så på jordet som det kan synes?

For noen år tilbake fulgte jeg en forelesningsrekke på hovedfag i statsvitenskap om menneskerettighetene. Den gav flere innsikter som er nyttig å bringe på banen i denne sammenhenger.

Foreleseren nyanserte synet på USA som bakstrever gjennom å påpeke at de riktignok var treige med å slutte seg til internasjonale vedtak, men når de først gjorde det, så ble det også gjort skikkelig. Når en konvesjon ble ratifisert av USA, så ble den gjennomført. Dette ble sett på som en moteksempel til alle de landene som sa ja til alt, men som ikke fulgte opp disse forpliktelsene.

Det er all grunn til å tro at USA vil ha samme holdning til straffedomstolen i Haag. Hvis de godtar den, så vil de støtte den skikkelig, i motsetning til en del land som kanskje bare si ja og ha... Hva er så grunnen til at de ikke sier ja? USA har et (i verdenssammenheng) svært godt og solid rettssystem. De mener selvsagt selv at det er helt fantastisk, dem om det! USA har selvsagt mange mangler, en av dem er bruken av dødsstraff, og rettssystemet er blitt uthult ganske kraftig det siste århundre.

Hvilke kriterier skal domstolen i Haag dømme etter? USA er redd for sine egne krigsforbrytere i ulike operasjoner verden over. Dem om det! Problemet er at domstolen må dømme utifra noe, og det mest nærliggende er noe av typen FNs menneskerettighetserklæring. Denne er et resultat av årelange politiske kompromisser og er således ikke særlig bra. Den kan kritiseres på flere områder. En åpenbar feil er at den legitimerer fengsling av vernepliktsnektere. En annen er at det stadig tilføres nye rettigheter. Når det går inflasjon i rettigheter er det akkurat som med pengeinflasjon, de blir mindre verdt!

Menneskerettighetene er blitt så vide og så upresise at de kan bruker til nesten hva som helst. La oss således anta at det finnes et land som har en lovgivning og et rettighetssystem som er menneskerettighetene overlegne. Skal i så fall dette landet underlegge sine egne gode lover et dårligere alternativ? Skal de gi opp sin uavhengighet til å føre en bedre politikk enn det menneskerettighetene gir rom for?

Vel, amerikanerne mener de har et slikt system, og det er således all grunn til å forstå deres motvilje. Er det ikke naturlig at man støtter opp om det man mener er best?

Skrevet av Bent Mosfjell Fredag Juli 05, 2002 kl. 14:36
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Nye og raskere servere
Vi kan glede våre lesere med at sidene er flyttet til nye og raskere servere. På grunn av flyttingen er ikke sidene blitt oppdatert den siste uken, nå fungerer imidlertid alt igjen!
Skrevet av Bent Mosfjell Onsdag Juli 03, 2002 kl. 14:55
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Portrettet
Bent Mosfjell
Liberal akademiker starter egen avis
Publisert 4. May
Tidsskrifter
Internasjonale
- Newsweek
- Times Magazine
- The Economist
- Reason
- Forbes
- AllPolitics
- Der Spiegel
- Wired
- Fortune
- Businessweek
- National Geographic
- Inside
Norske
- Dine Penger
- Propaganda
- Samtiden
- 3.Verden Magasinet X
- Apollon
- Gateavisa
Partier
Norske
- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Kystpartiet
- Rød Valgallianse
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre
- Det Liberale Folkeparti
- Miljøpartiet De Grønne
- NasjonalAlliansen
- Pensjonistpartiet
Ungdom
- AUF
- Fremskrittspartiets Ungdom
- Unge Høyre
- Kristelig Folkepartis Ungdom
- Rød Ungdom
- Senterungdommen
- Sosialistisk Ungdom
- Unge Venstre
- Grønn Ungdom
Amerikanske
- Republikanerne
- Demokratene
- Libertarian Party
Organisasjoner
Norske
- Amnesty International Norge
- Demokratisk Alternativ
- Europabevegelsen
- Fremtiden i våre hender
- FRIdemokratene
- Human-Etisk Forbund
- Internasjonale Sosialister
- Nei til EU
- NORMAL
- Norsk Organisasjon for ASylsøkere
- Redd barna
- SOS Rasisme
Ideologier
Liberalisme
Sosialisme
Sosialdemokrati
Konservatisme
Nazisme
Nasjonalisme
Kommunisme
Fascisme
Anarkisme
Kommunitarisme
Libertarianisme
Grønne