Kategorier
Amerika
Bokanmeldelser
Fremtiden
Globaliseringen
Ideologi
Kultur
Kunnskap
Meldinger
Meningsmålinger
Miljøvern
Næringsliv
Partier
Politikerhets
Regjeringen
Rusmidler
Sosialpornografi
Valgservice
Ytringsfrihet
Redaksjonelt
Redaksjonell linje
Tips oss om saker
Annonsepriser
Ris og ros
Denne avisen utgis av logo.jpg @ bentmosfjell.no
@ politiskteori.no
@ public-choice.no
@ idehistorie.no
@ institutt.no
@ individualisme.no
@ libertarianisme.no
@ anarkisme.no
@ partier.no
@ ondskap.no
@ kongelige.no
Norske aviser
- Aftenposten
- Nettavisen
- Morgenbladet
- Dagsavisen
- Dagens Næringsliv
- Klassekampen
- Liberaleren
- Verdens Gang
- Dagbladet
- Vårt Land
- Nationen
- Ny Tid
- Folkets Framtid
- Liberal.no
- Fremskritt
- Friheten
- Indymedia
Utenlandske aviser
Svenske
- Svenska Dagbladet
- Aftonbladet
- Dagens Nyheter
- Expressen
- smedjan.com
Danske
- Politiken
- Berlingske Tidende
- Jyllands-Posten
- Liberator
Amerikanske
- The Washington Post
- The New York Times
Britiske
- The Times - The Guardian - Financial Times
Tyske
- Die Welt
Franske
- LeMonde
Nederlandske
- De Volkskrant
- De Stem
- Trouw
- Rotterdams Dagblad
Russiske
- The Moscow Times
- Pravda
September 2002
Politi, pizza og konkurranse
Det er forskjell på å ringe etter politiet og å ringe etter pizza! På fredag presenterte Aften Aften en undersøkelse om troverdigheten til politiet. En sammenligning med pizza kan være opplysende.

Opinionen hadde stilt følgende spørsmål til 800 mennesker: «Dersom du skulle bli utsatt for tyveri eller innbrudd i Oslo, hvilken tiltro har du til at politiet vil etterforske saken?» Med en feilmargin på 2-3 prosent var dette svarene:
- svært stor tiltro: 3%
- Ganske stor tiltro: 20%
- Liten tiltro: 50%
- Ingen tiltro i det hele tatt: 20%
- Ikke sikker: 3%

Det hadde vært spennende med en tilsvarende undersøkelse der man stilte spørsmålet om hvor stor tiltro folk hadde til at en bestilt pizza ble levert. Vel, egentlig ikke, svaret er jo gitt. Pizza blir levert! I samme artikkel i Aften Aften ble det også opplyst om at Oslo-politiet i 2001 behandlet 44 130 tyverisaken, hvorav 40 000 av disse, d.v.s. 92%, ble henlagt.

Hva skyldes denne forskjellen mellom polititjenester og pizza? Jeg har lyst til å belyse to grunnleggende forskjeller.

Hvis du får dårlig service hos pizzarestauranten, så går du til konkurrenten. Hvis du får dårlig service hos politiet, så går du til... øøøhhh... Politiet mangler konkurranse!

Manglene konkurranse fører ofte til dårligere tjenester. Hvorfor skal man skjerpe seg om det ikke finnes alternativer til det man selv driver med? Jeg jobber nattevakter på den Shell-butikken i Oslo med lavest bensinpriser. Grunnen til dette er selvsagt ikke det at vi har en sjef som er mye snillere enn daglige ledere på andre stasjoner. Det skyldes at vi på andre siden har en Jet-stasjon med lave priser.

Det andre problemet er knyttet opp til betalingsmåten. Dersom pizzaen ikke blir levert, så får ikke pizzafirmaet noen penger av meg. Enkelt og greit system, med gode økonomiske incentiver. For politiet er det annerledes, de tjener ingenting på å oppklare forbrytelser. Hvis kriminaliteten derimot øker, så vil Carl I. Hagen skrike høyt om mer penger til politiet, og det vil føre til at Dørum foreslår nye tiltak som krenker personvernet slik at de andre partiene ikke skal tape for mange velgere til FrP.

Incentivene innen offentlige monpolbedrifter er nemlig ikke som i private firmaer. I et privat konkurransemarked tjener man penger og får flere ansette og ressurser gjennom å gjøre en god jobb. Innen politiet, vil man derimot få mer ressurser desto mer kriminalitet det blir. Sådan er den politiske virkeligheten.

Nå er det riktignok en forskjell til som er svært viktig. Enkelte av oss bestiller pizza ganske så ofte (hrmmm). Det betyr at det eksisterer et kundeforhold som gjør at man har grunn til å levere en tjeneste. Dette er en garanti for god behandling, man tjener nemlig ikke særlig stort på det jeg kjøper i dag. Man tjener derimot på det som man skal selge i morgen, i nest uke eller neste måned. Det lønner seg derfor å aldri svindle kundene.

Det er imidlertid ikke slik at jeg bestiller polititjenester daglig. Dette er noe som skjer en sjelden gang, noe som gir dårligere incentiver for dem til å gi meg gode tjenester selv i det private konkurransemarked. Det er ikke sikkert jeg trenger deres tjenester så ofte, men jeg vil uansett skifte selskap om de ikke leverer! Jeg kan imidlertid ikke slutte å betale skatt til staten. Det med at man kun får bruk for polititjenester en sjelden gang, har imidlertid betydning for i hvor stor grad myndigheten gir oss gode tjenester.

Elementær public choice teori tilsier at offentlige utgifter øker bl.a. fordi skatter fordeles på alle og utgifter fordeles på noen få pressgrupper. Grunnet denne ujevne fordelingen oppstår det pressgrupper for særstøtte til alle mulige formål og ingen pressgrupper for mindre skatt. Alt fra lærerlaget til bondeorganisasjoner til kulturorganisasjoner kjemper for sin del av kaka. Disse har det til felles at de er stabile pressgrupper med en stabil medlemsmasse. De som blir utsatt for ran eller innbrudd er derimot ikke en fast gruppe. De mangler derfor den påvirkningseffekten som er nødvendig for å skaffe tilstrekkelig penger gjennom statsbudsjettene. På den måten får man et politi som både er ineffektivt og som mangler penger.

En annen forklaring er selvsagt at det er lettere å levere pizza enn å oppklare forbrytelser. Sikkert derfor gamle kommunist-Sovjetunionen svømmet over av leveringspizza? Obs, forveksler det med brødkøer, sorry!

Skrevet av Bent Mosfjell Søndag September 29, 2002 kl. 17:49
Email denne artikkel til:


Din email address:


Beskjed (frivillig):


Portrettet
Bent Mosfjell
Liberal akademiker starter egen avis
Publisert 4. May
Tidsskrifter
Internasjonale
- Newsweek
- Times Magazine
- The Economist
- Reason
- Forbes
- AllPolitics
- Der Spiegel
- Wired
- Fortune
- Businessweek
- National Geographic
- Inside
Norske
- Dine Penger
- Propaganda
- Samtiden
- 3.Verden Magasinet X
- Apollon
- Gateavisa
Partier
Norske
- Arbeiderpartiet
- Fremskrittspartiet
- Høyre
- Kristelig Folkeparti
- Kystpartiet
- Rød Valgallianse
- Senterpartiet
- Sosialistisk Venstreparti
- Venstre
- Det Liberale Folkeparti
- Miljøpartiet De Grønne
- NasjonalAlliansen
- Pensjonistpartiet
Ungdom
- AUF
- Fremskrittspartiets Ungdom
- Unge Høyre
- Kristelig Folkepartis Ungdom
- Rød Ungdom
- Senterungdommen
- Sosialistisk Ungdom
- Unge Venstre
- Grønn Ungdom
Amerikanske
- Republikanerne
- Demokratene
- Libertarian Party
Organisasjoner
Norske
- Amnesty International Norge
- Demokratisk Alternativ
- Europabevegelsen
- Fremtiden i våre hender
- FRIdemokratene
- Human-Etisk Forbund
- Internasjonale Sosialister
- Nei til EU
- NORMAL
- Norsk Organisasjon for ASylsøkere
- Redd barna
- SOS Rasisme
Ideologier
Liberalisme
Sosialisme
Sosialdemokrati
Konservatisme
Nazisme
Nasjonalisme
Kommunisme
Fascisme
Anarkisme
Kommunitarisme
Libertarianisme
Grønne