Portrettet: Bent Mosfjell

Liberal akademiker starter egen avis

Intervjuet av Bent Mosfjell 4. May 2002

Bent MosfjellIntervju med Bent Mosfjell. Intervjuet er ikke ferdig, denne setningen fjernes når det er endelig i boks...

Er det ikke merkelig å intervjue seg selv?

Det er ærlig! Dessuten setter det fokus på et sentralt faktum i politikken. At det ikke alltid er den som får æren som fortjener æren. Det er mange som tror at Jens Stoltenberg og Jan Pettersen skriver alle talene, leserbrevene og kronikkene sine selv selv om det i virkeligheten er de politiske rådgiverne som står for mesteparten av jobben.

Likeledes er en rekke intervjuer konstruert og spesielt tilpasset. Journalistene har en agenda som skal frem og ofte er ting avtalt med objektene på forhånd uten at leserne, lytterne eller seerne blir gjort oppmerksom på dette.

Gjennom å intervjue meg selv får jeg frem nøyaktig det jeg ønsker samtidig som leserne av politikken.no får en ærlighet som mange andre aviser ikke gir sine lesere.

Hva er formålet med internettavisen politikken.no

Jeg har i flere år savnet en kilde for politisk orientert informasjon der man slipper alt mulig uinteressant ræl. Jeg er ikke spesielt interessert i aviser som hovedsaklig skilles fra Se og Hør på papirkvalitet. Jeg synes også at de politiske reportasjene ofte har store mangler. De er vanvittig personfokuserte og også når dette ikke er relevant. Personforhold kan være svært viktig i politikken, men dette fremheves også når det ikke er nødvendig. En annen ting jeg har savnet er avvik fra status que. Avisene skriver stort sett det samme, det er sjelden man opplever et nytt argument og en nyansert vinkling.

Det viktigste er kanskje at politiske journalister mangler en grunnleggende faglig forståelse. Politisk teori er relevant i mange sammenhenger uten at det kommer frem. Mitt mål er å lage en politisk avis der man kommer unna disse svakhetene. Jeg tror jeg er den riktige personen til å lage en slik avis. Jeg er faglig dyktig, nysgjerrig og nyansert og har kjennskap til det politiske spillet. Dessuten har jeg lyst til å lage denne internettavisen. Personlig lyst er ofte den beste grunnen til å gjøre noe. Det er godt for sjelen!

Er dette et enmannsprosjekt og hvordan skal du i så fall klare å lage en hel avis alene?

Vel, om andre har lyst til å bidra og klarer å lage noe av kvalitet, så er døren selvsagt åpen for det. Jeg har imidlertid mest tillit til meg selv og baserer ambisjonene på hva jeg selv kan lage. Ambisjonene er å lage en spennende ramme rundt visse daglige innslag. Du skal kunne gå inn på siden og kunne klikke deg videre til de relevante sider du vil besøke samtidig som du får oversikt over arrangementer som er på gang. Det vil bli lagt ut flere linker til overskrifter i andre aviser hver dag.

I tillegg til disse redaksjonelle elementene har jeg planer om å skrive en rekke egne artikler, flere hver dag om de riktige sakene finnes. Det er imidlertid viktigere med kvalitet enn kvantitet her, det er viktigere å skrive noe bra enn å skrive noe bare for syns skyld. Jeg håper jeg kan bidra med nye innfallsvinkler og bakgrunnsinformasjon til viktige saker.

Hva slags politisk profil vil politikken.no ha?

Personlig liker jeg ingen politiske partier, så vi vil nok være gjennomgående kritiske. Målet er å være nøytrale og objektive. Dette er imidlertid noe mange streber etter og enda flere sier at de streber etter. Det er derfor viktig å være tydelig på hva du selv mener slik at leserne faktisk er oppmerksom på dette.

Profilen vil nok være mest tydelig når det gjelder hva slags saker det fokuseres på. Det er nesten umulig å unngå at arkivet vil gjenspeile egne interesseområder. Ikke i betydningen at det kun vil skrives om saker som jeg er spesielt interesert i, men i betydningen at det vil være en statistisk overvekt av slike.

Hvor står du politisk?

Jeg er selv trygt plassert i den klassisk liberale politiske tradisjonen. Dette er ingen hemmelighet, og jeg har i en årrekke vært svært aktiv i politisk orientert organisasjonsarbeid. Jeg har bl.a. vært leder i den partipolitisk uavhengige organisasjonen FRIdemokratene og er for tiden leder i den liberale studentforeningen FRIstud.

Jeg tilhører i tillegg den mest radikale delen av den liberalistiske bevegelsen i Norge. Jeg tilhører det lille mindretallet som mener at staten må avskaffes i sin helhet. Etter min mening er det rett og slett ikke hensiktsmessig å ha en stat når man isteden kan ha private konkurrernde løsninger.

Så du er anarkist?

Ja, det er riktig. Jeg vektlegger imidlertid i vanligvis at jeg er libertarianer siden det i større grad sier noe om hva jeg står for. Det betyr at jeg mener at alle mennesker har rett til å leve sitt liv slik de selv ønsker, så sant de ikke krenker andres tilsvarende rett. Anarkiet er bare det mest hensiktsmessige middelet for å gjennomføre dette, målet er et fritt samfunn.

Hvorfor er du åpen om dette? Kan det ikke skremme vekk mange lesere og stemple denne avisen som et useriøst anarkistorgan?

Politisk uærlighet er for feiginger! De lesere som ikke er istand til å vurdere innholdet i en artikkel og vurdere eventuelle argumenters gyldighet, de er ikke spesielt interessante. Målgruppen er oppegående og hederlige mennesker som er oppriktig opptatt av hva som er rett og galt. Slike mennesker lar seg ikke styre av slike fordommer!

Politikken.no utgis av Institutt for politisk teori. Hva er dette for noe?

Jeg mener det finnes et stort vakum innen politisk tenkning i Norge. Fagfeltet politisk teori fanges i for liten grad opp av fagene ved universiteter og er nærmest totalt ignorert av politikere som absolutt burde kjent til det.

Politisk teori utgjør fem vekttall på grunnfag i statsvitenskap og her er nesten all fokus på idehistorie. Andre fag overser nesten faget i sin helhet selv om det har relevans for flere fag. Jeg er interessert i faget og vil derfor prøve å arbeide med dette.

Å kombinere det med en internettavis tror jeg er en god måte å nå et større publikum på. Det er snakk om å gjøre kunnskapen lettere tilgjengelig.

På litt sikt håper jeg at det også er mulig å undervise innen faget. Her blir man imidlertid hemmet av en skjev konkurransesituasjon der et offentlig finansiert monopol - Universitetet i Oslo - kanskje fortrenger et privat alternativ. for å si det slik: Jeg klarer å gi undervisning verdt 10 000 kr i semesteret, men jeg vet ikke om jeg kalrer å gi undervisning som er verdt 10 000 kr mer enn den universitetet gir gratis. Gratis betyr i denne og mange andre sammenhenger bare at noen andre betaler.

Du kombinerer mange ulike hjemmesider i ditt prosjekt, hvorfor?

Jeg er interessert i alt mulig og må ha mange jern i ilden for å fungere! Gjennom et slikt opplegg kan jeg jobbe med ulike områder alt ettersom hva jeg har lyst til å jobbe med. Til sammen håper jeg at det kan gi meg nok penger til å overleve. Jeg er tross alt billig i drift og trenger lite penger.

Jeg tror at det er alt for mange som gror fast i et alt for lite fagfelt. Det er svært sunt å få input fra ulike fag, ulike mennesker og ulike tankesett!

Det er greit at du ikke setter kommersielle hensyn i høysettet, men vil det ikke skremme vekk næringslivsinteresserer når de ser at du også redigerer anarkisme.no?

Kanskje, kanskje ikke? Det handler om intellektuell ærlighet. Man bør verken undertrykke sine interesserer eller sine meninger for å bli populær!

Et næringsliv som leier inn Tron Øgrim, gammelkommunisten, bør også akseptere oss som faktisk tror på markedet. Om de ikke gjør det kan det skyldes flere ting. Kanskje er jeg ikke flink nok? Det er jo alltid en mulighet, man bør ikke skylde på andre om man mislykkes! Eller kanskje Adam Smith hadde rett da han for over 300 år siden skrev at det frie marked først og fremst kom vanlige kunder til gode og at næringslivet ikke ønsket fri konkurranse, men tvert imot særfordeler gitt av staten.