politiskteori.no
Institutt for Politisk Teori
Vi tilbyr:
Foredrag
Kurs
Artikler
Presentasjon av Institutt for politisk teori
Mosfjells Institutt for politisk teori er et privat firma med formål å forske og undervise innen ulike deler av politisk teori. Instituttet eies av Bent Mosfjell som også for tiden er den eneste ansatte.

Bent Mosfjell er i ferd med å avslutte sitt hovedfag i statsvitenskap med politisk teori som studieretning. Han skriver hovedoppgave om libertarianismen og er således spesialist på liberale tankeretninger. Mosfjell har svært bred organisasjonserfaring med en rekke tillitsverv i svært ulike organisasjoner. Han har bl.a. vært aktiv i Det Norske Studentersamfund og vært en drivkraft i debattmiljøet knyttet til Kulturutvalget. Ved siden av dette har han i mer en 10 år vært en sentral skikkelige i det liberalistiske miljøet i Norge med en rekke verv.

Objektiv og nøytral forskning og undervisning eksisterer ikke, selv om det er et mål som etterstrebes. De klare og sterke meningene som Bent Mosfjell har, er en styrke da det veldig lett blir synlig dersom fakta erstattes med meningsformidling. Dette i motsetning til hos de som har meninger som passer bedre overens med konsensus, i slike tilfeller kan i mye større grad meningsytriner kamufleres som fakta uten at noen reagerer.

politiskteori.no