politiskteori.no
Institutt for Politisk Teori
Vi tilbyr:
Foredrag
Kurs
Artikler
Kurspakker fra Institutt for politisk teori
Praktisk info
Institutt for politisk teori har laget noen helhetlige kursopplegg. Alle kursene finnes i to varianter, et 3 timer kveldskurs og et heldagskurs som går over 8 timer, pauser ikke inkludert.

Prisene er som følger:
- 3 timers kurs: 1500 kr + reiseutgifter + 50 kr pr kursdeltager (til dekke av kursmateriell).
- Heldagskurs: 3000 kr + reiseutgifter + 100 kr pr kursdeltager (til dekke av kursmateriell).

Prisene er veiledende, så ta gjerne kontakt for godt tilbud og annen praktisk informasjon. Kontakt Bent Mosfjell på 97780672 eller e-mail (bent på politiskteori.no).

Det er mulig å lage spesielle kurs etter avtale, ta kontakt for tilbud.

Oversikt over tilgjengelige kurs
- Markedssvikt. Oversikt over de vanligste former for markedssvikt. Problematisering og gjennomgang av ulike løsninger. Spesiell vekt på problemer knyttet til kollektive goder, eksternaliteter, transaksjonskostnader, assymmetrisk informasjon og monopoler.

- Politisk svikt. Grunninnføring i public-choice-teori. Gjennomgang av problemer knyttet bl.a. til beslutningsmetoder, incentivskjevheter, vekst i offentlig sektor og skillet mellom produksjon og forbruk.

- Den liberalistiske ideologi. Introduksjon til liberalismen. Historisk gjennomgang kombineres med gjennomgang av de viktigste elementene i ideologien.

- Liberalisme for viderekommende. Liberalismens mangfold gjennomgås med vekt på likheter og forskjeller hos fem av de mest sentrale tenkerne: Fredrich Hayek, Ayn Rand, Milton Friedman, Murray N. Rothbard og Robert Nozick.

politiskteori.no