politiskteori.no
Institutt for Politisk Teori
Vi tilbyr:
Foredrag
Kurs
Artikler
Velkommen til Institutt for Politisk Teori
Visste du at det ikke finnes noe politisk flertall, men at dette skapes ved hjelp av ulike virkemidler? Visste du at valg av valgsystem/voteringsmetoder er viktigere for valgutfallet enn de vanlige endringer i styrkeforhold mellom ulike politiske partier.

Politisk teori er ukjent farvann for de fleste politisk interesserte mennesker. Det er omtrent som fotballsupportere som ikke kan fotballreglene, det er bare ræl og overfladisk sirkus.

Institutt for politisk teori tilbyr innblikk i viktig og spennende kunnskap. Vi har spesialkunnskap om viktige grener av politisk teori. Vi er spesielt opptatt av tverrfaglige innfallvinkler. Så ulike fagfelt som filosofi, jus, økonomi, psykologi, historie og matematikk har viktig innsikt for politisk teori.

Dessverre er mye politisk debatt preget av folks fordommer og prestisje. Det er mer en maktkamp enn en intellekuelt ærlig søken etter sannhet. Sosialister er opptatt av feil med markedet og ikke-sosialister er opptatt av feil ved politikken. Det burde vært motsatt. Vi tilbyr derfor spesialkurs i markedssvikt for ikke-sosialister og tilsvarende kurs i politisk svikt for sosialister.

politiskteori.no